Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Makedonia: matkustustiedote - Suomen suurlähetystö, Belgrad : Ajankohtaista

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Belgrad

Finska Ambasada
Bircaninova 29, 11001 Belgrad, Serbia
Puh. +381-11-306 5400
S-posti: sanomat.beo@formin.fi
English | Suomi | Svenska |  |  | Instagram
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 
Matkustustiedotteet, 16.10.2018

Makedonia: matkustustiedote

Turvallisuustaso

Noudata tavanomaista varovaisuutta

Muut turvallisuustason tiedot

Maassa on turvallista matkustaa, mutta varovaisuus on tarpeen eri ryhmien välisten jännitteiden vuoksi erityisesti Skopjessa ja maan pohjoisosissa. Vältä suuria väkijoukkoja. Alueella matkustavia kehotetaan varovaisuuteen. Pohjoisella raja-alueella on pieni riski raivaamattomien miinojen johdosta.

UM:n matkustustiedotteet ovat suosituksia

Vastaat matkapäätöksestäsi aina itse. Paikallisilla viranomaisilla on ensisijainen vastuu kaikkien maan alueella oleskelevien ihmisten turvallisuudesta ja hätätilanteissa etsintä- ja pelastustoimista. Kriisitilanteissa noudata paikallisten viranomaisten ohjeita. Seuraa uutisointia tiedotusvälineissä sekä tiedotusta edustuston verkkosivuilla, Facebookissa ja Twitterissä. UM ja Suomen ulkomaanedustustot avustavat suomalaisia konsulipalvelulain mukaisesti. Mikäli Euroopan unionin ulkopuolisessa kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, voit kääntyä muiden EU-maiden edustustojen puoleen. Valmismatkalaisia avustaa ensisijaisesti matkanjärjestäjä.
Konsulipalvelulaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990498
Konsulisuojeludirektiivi https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32015L0637
Laki matkapalveluyhdistelmistä http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170901

UM suosittelee matkustusilmoituksen tekemistä.
Matkustusilmoitus https://matkustusilmoitus.fi/

Yleinen turvallisuustilanne

Yleisesti ottaen Makedonia on turvallinen matkustusmaa. Eri etnisten ryhmien välillä esiintyy jännitteitä. Suuria väkijoukkoja tulee välttää.

Tärkeitä puhelinnumeroita:
Ambulanssi: +389 194
Poliisi: +389 192
Palokunta: +389 193

Rikollisuus

Erilaisia omaisuuteen kohdistuvia rikoksia esiintyy jonkin verran, mutta ulkomaalaisiin kohdistuvat henkilörikokset ovat vähäisiä. Taskuvarkauksien välttämiseksi on henkilökohtaisten tavaroiden käsittelyssä ja säilytyksessä oltava varovainen.

Autovarkauksia sattuu jonkin verran. Auto kannattaa jättää vartioituun parkkitilaan ainakin yön ajaksi.

Jos passisi katoaa tai varastetaan, tee siitä ilmoitus paikalliselle poliisiasemalle. Mikäli kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, hae hätämatkustusasiakirjaa (ETD = Emergency Travel Document) toisen EU-maan edustustosta.

Ota kopiot tärkeimmistä asiapapereista kuten passista ja lentolipuista. Säilytä ne erillään alkuperäisistä.

Liikenne

Maan liikennekulttuuri poikkeaa suomalaisesta, ja autolla liikuttaessa kannattaa noudattaa varovaisuutta. Tiestö on huonokuntoinen, ja pääteillä on usein ruuhkaista. Vaaratilanteita aiheuttavat muun muassa vuoristoseuduilla kapeat ja mutkaiset tiet, pimeällä ilman valoja kulkevat autot, traktorit ja hevosrattaat sekä talviaikaan liukkaus, sumu ja vuorilta putoavat kivenlohkareet.

Lain mukaan talvirenkaita on tämän hetken tiedon mukaan käytettävä 15.11.-15.3 välisenä aikana.

Rattijuopumuksen raja on tämän hetken tiedon mukaan 0.5 promillea, ammattikuljettajilla 0.0 promillea.

Matkapuhelimen käyttö on kiellettyä autoa ajaessa.

Auton ajovalot on oltava päällä myös päiväsaikaan.

Tiepalvelu 24/7, puh. +389 196

AMSM verkkosivu http://amsm.mk/ (verkkosivut eivät englanniksi), info +389 9801

Luonnonolot

Metsä- ja maastopalot ovat kesällä yleisiä.

Makedonia sijaitsee seismisesti aktiivisella alueella, joten maanjäristykset ovat mahdollisia. Voimakkaita, tuhoja aiheuttavia maanjäristyksiä tapahtuu hyvin harvoin. Viimeisin suuri maanjäristys oli vuonna 1963, jolloin suuri osa pääkaupunkia tuhoutui.

Kaikkien luonnononnettomuuksien yhteydessä tulee noudattaa paikallisviranomaisten ohjeita.

Ministeriöiden kotisivut löytyvät linkistä
http://vlada.mk/node/353?language=en-gb

Terveys

Julkisen terveydenhuollon taso ei ole länsimaisella tasolla. Lääkkeiden saatavuudessa voi olla puutteita, joten säännöllisesti otettavat lääkkeet kannattaa tuoda mukaan matkalle.

Pullotettua juomavettä kannattaa käyttää.

Jos sinulla on sairaus, olet raskaana, matkasi suuntautuu vaarallisille alueille tai harrastat riskialttiita lajeja, tarkista vakuutuksen kattavuus ja voimassaolo omalta vakuutusyhtiöltäsi. Sairaan tai kuolleen kotiuttaminen on kallista ja vaikea järjestää ilman kattavaa matkavakuutusta, eikä hoitoa aina saa ulkomailla ilman maksusitoumusta tai ennakkomaksua.

Selvitä ennakkoon matkakohteesi tartuntatautitilanne ja rokotussuositukset. Ne löydät seuraavien viranomaisten verkkosivuilta:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, "Matkailijan terveysopas" https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Maailman terveysjärjestö WHO http://www.who.int/en/
Euroopan tartuntatautivirasto http://www.ecdc.europa.eu

Maahantulosäännökset

UM ei vastaa vieraiden valtioiden maahantulosäännöksistä, kuten passin voimassaoloa koskevista ehdoista tai viisumivelvollisuudesta. Varmista ajantasaiset maahantulosäädökset kohdemaan viranomaisilta, esimerkiksi maan lähimmästä edustustosta.

Suomen kansalaisen matkustusasiakirjat https://um.fi/passi/

Makedonian lainsäädännön mukaan kaikkien ulkomaalaisten on rekisteröidyttävä 24 tunnin kuluessa maahantulosta lähimmällä poliisiasemalla. Majoituspaikassa kannattaa tarkistaa hoituuko rekisteröinti mahdollisesti heidän kauttaan automaattisesti. Rekisteröintilomake näytetään rajalla maasta poistuttaessa.

Ministeriöiden kotisivut löytyvät linkistä
http://vlada.mk/node/353?language=en-gb

Matkustussivusto, jossa on myös virallista tietoa matkustajille
http://www.macedoniatravel.com/

Yhteystiedot

Belgradin-suurlähetystö

Päivystys: Hätätapauksissa ota yhteys ulkoministeriön päivystykseen: puhelin +358 9 1605 5555, faksi +358 9 629 840 ja sähköposti Paivystys.um@formin.fi.

Tulosta

Tämä dokumentti

Päivitetty 16.10.2018


© Suomen suurlähetystö, Belgrad | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot