Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Kehitysyhteistyö - Suomen suurlähetystö, Belgrad : Kehitysyhteistyö

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Belgrad

Finska Ambasada
Bircaninova 29, 11001 Belgrad, Serbia
Puh. +381-11-306 5400
S-posti: sanomat.beo@formin.fi
English | Suomi | Svenska |  |  | Instagram
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 

Kehitysyhteistyö

Kehitysyhteistyö on keskeinen osa Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Lähes kaikki Suomen kehitysyhteistyökumppanit kuuluvat vähiten kehittyneisiin maihin Afrikassa ja Aasiassa (LDC-maat). Suomen kehityspolitiikan keskeisiin tavoitteisiin kuuluu köyhyyden ja eriarvoisuuden poistaminen sekä kestävän kehityksen edistäminen. Kehityspolitiikan avulla pyritään myös löytämään ratkaisuja muihin globaaleihin haasteisiin, kuten ilmastonmuutokseen.

Suomi keskittää toimintaansa neljälle painopistealueelle.

  1. Naisten ja tyttöjen oikeudet ja asema: Naisten ja tyttöjen oikeuksien, aseman ja osallistumismahdollisuuksien parantuminen vahvistaa koko yhteiskuntaa ja edesauttaa muiden kehitystavoitteiden saavuttamista. Suomella on uskottavuutta ja osaamista edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa kansainvälisesti.
  2. Kehitysmaiden talouksien kehittyminen työpaikkojen, elinkeinojen ja hyvinvoinnin lisäämiseksi: Ilman talouden kestävää perustaa köyhyyttä ja eriarvoisuutta ei voida poistaa, yhteiskunnilla ei ole tuloja menojensa kattamiseksi, eivätkä yhteiskunnat kehity niin, että ne lopulta kantavat itsensä. Ihmisarvoiset työpaikat ja elinkeinot ovat ihmisten hyvinvoinnin ja yhteiskunnan toimivuuden peruspilareita. Suomella on osaamista resurssiviisaan ja vastuullisen yritys- ja elinkeinotoiminnan edistäjänä.
  3. Yhteiskuntien demokraattisuus ja toimintakyky: Kansanvalta, ihmisoikeuksien kunnioittaminen sekä avoin ja toimiva julkinen hallinto, veronkantokyky ja julkiset palvelut, hyvä oikeusjärjestelmä, riippumaton media ja vapaa kansalaisyhteiskunta ovat edellytyksiä kehitykselle ja rauhalle. Näissä kaikissa Suomella on paljon annettavaa, samoin koulutuksessa, joka on keskeinen perusta kehitykselle.
  4. Ruokaturva, veden ja energian saatavuus sekä luonnonvarojen kestävä käyttö: Ihmisillä on oikeus riittävään ruokaan ja veteen. Uusiutuvien luonnonvarojen kestävä käyttö luo pohjaa ruokaturvalle, hyvinvoinnille, työlle ja toimeentulolle. Suomi on puhtaan teknologian ja biotalouden maa, jolla on huippuosaamista siinä, miten näillä tavoitealoilla toteutetaan toimivia, ympäristöllisesti kestäviä ja ilmastoälykkäitä ratkaisuja. Lisäksi Suomella on paljon tarjottavaa luonnonvarojen hallinnan sekä metsien kestävän käytön edistämisessä.

Lisätietoa Suomen kehityspolitiikasta ja kehitysyhteistyöstä ulkoasiainministeriön Internet-sivuilla:

Länsi-Balkan

Suomen kahdenväliset kehitysyhteistyöprojektit Serbiassa ja Makedoniassa ovat päättyneet. Hankkeet painottuivat niille aloille, joilla Suomella on erityistä osaamista ja kokemusta, esimerkiksi metsäala, hyvä hallinto, ihmisoikeudet ja oikeusvaltiokehitys.

Serbia, Montenegro ja Makedonia kuuluvat EU:n laajentumis- ja naapuruushankkeiden Twinningin ja TAIEX:in edunsaajiin. Nämä hankkeet tarjoavat nykyisille ja tuleville EU:n jäsenvaltioille mahdollisuuden edistää ja syventää keskinäistä yhteistyötä. Suomi on osallistunut useisiin Twinning- ja TAIEX-hankkeisiin Länsi-Balkanilla, kuten tupakointia koskevan sääntelyn kehittämiseen Serbiassa vuonna 2014 ja ilmanlaadun parantamiseen Makedoniassa.

Lisätietoa Twinning- ja TAIEX-hankkeista ulkoasiainministeriön Internet-sivuilla:

Tulosta

Tämä dokumentti

Päivitetty 14.9.2016


© Suomen suurlähetystö, Belgrad | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot